Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về phương trình và bất phương trình lôgarit

Bài học này gồm các nội dung:

- Tìm hiểu về Phương trình mũ, bất phương trình mũ cơ bản.

- Hướng dẫn giải chi tiết một số dạng toán thường gặp về phương trình, bất phương trình mũ thường gặp.

- Bài tập trắc nghiệm giúp học sinh tự luyện.